زمان بارگزاری این صفحه: 8:45 PM UTC

نوشته هایی با برچسب جمشیدی عضو شورای رشت

رشت همچنان بدون شهردار/ 12 بهمن به عنوان روز نهایی انتخاب شهردار اعلام شود

جمشیدی عضو شورای شهر رشت با پیشنهاد اینکه 12 بهمن به عنوان روز نهایی انتخاب شهردار اعلام شود گفت: این مسئله باید خاتمه یابد تا بیش از این در تیررس نقادی‌های افکار عمومی قرار نگیریم.

شورای شهر رشت

عناوین ویژه