زمان بارگزاری این صفحه: 2:01 AM UTC

نوشته هایی با برچسب جمع اوری معتاد در سفر رییس جمهور به گیلان

تلاش مخالفان برای به حاشیه کشاندن سفر رییس جمهور به گیلان با جمع آوری و ساماندهی برخی معتادان به مواد مخدر

دسته ای از مخالفان دولت تصمیم گرفته اند تا با جمع آوری و ساماندهی برخی معتادان به مواد مخدر، آنها را وارد برنامه استقبال از رییس جمهور در رشت کرده و مراسم را به حاشیه بکشانند.

حاشیه کشاندن سفر رییس جمهور به گیلان

عناوین ویژه