زمان بارگزاری این صفحه: 1:32 AM UTC

نوشته هایی با برچسب جهاد نکاح،وهابی،مفتی

فتوای جهاد نکاح با محارم را نیز صادر شد

یکی از مفتی های وهابی سعودی در آخرین فتوای خود ، فتوای جهاد نکاح با محارم را نیز صادر کرد.

فتوای جهاد نکاح با محارم

عناوین ویژه