زمان بارگزاری این صفحه: 10:44 PM UTC

نوشته هایی با برچسب جهانگیری تخلفات گردنه تخلفات

آخرین جزییات رسیدگی به تخلفات در «گردنه حیران»/ برخی متخلفان، طلبکار و مدعی هستند

احمد سیاوش پور با تاکید بر عزم و اراده جدی دستگاه قضایی در مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجازدر گردنه حیران اظهارکرد؛ تخلفات چندانی در اراضی ملی صورت نگرفته و عمده تخلفات در بخش مستثنیات است.

تخلفات در «گردنه حیران»

عناوین ویژه