زمان بارگزاری این صفحه: 4:27 AM UTC

نوشته هایی با برچسب جهان بهتر

فرگشت سیاسی؛باید جهان بهتری می داشتیم.

ادمیزاده در فراز و فرود تاریخ ، گاه به شادمانی و گاه در غمناکی زمان و مکان را به جلو رانده است

images (9)

عناوین ویژه