زمان بارگزاری این صفحه: 7:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب جوادی

فرماندار تالش؛دولت جدید توجه ویژه ای به معیشت روستاییان دارد.

صدای گیلان – فتح اللهي ،فرماندار تالش گفت : در دولت تدبير و اميد توجه به وضعيت معيشتي و عمراني مردم روستاها و خدمت رساني به روستائيان توجه ويژه اي شده است.

فرماندار تالش

عناوین ویژه