زمان بارگزاری این صفحه: 8:55 PM UTC

نوشته هایی با برچسب جوانی که 9 سال است نخوابیده

جوان گیلانی که 9سال نخوابیده است!/ امید درمان از پرفسور سمیعی/ تصاویر

ابراهیم عطایی، جوانی اهل روستای تمچال از توابع آستانه اشرفیه که 9 سالی از خوب خوابیدن محروم است.

عناوین ویژه