زمان بارگزاری این صفحه: 7:10 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حاج محسن باقری چناری

صادق زیبا کلام در روستای چناررودخان شفت

با همت حاج محسن باقری چناری از مدیران برجسته کشور در بحث مخابرات؛یکی از شخصیتهای سیاسی مهم جریان اعتدال و اصلاحات دکتر زیبا کلام به شهرستان شفت و به روستای زیبای چناررودخان آمدند.

22089808715904717286_Copy

عناوین ویژه