زمان بارگزاری این صفحه: 11:27 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حاشیه های مجلس

حاشیه جالب امروز مجلس؛ هیچ نماینده ای حق خروج از مجلس را نداشت

صدای گیلان – به دلیل غیبت 70 نماینده مجلس در جلسه امروز، هیچ نماینده ای حق خروج از صحن را ندارد حتی در مواقع ضروری.

حاشیه جالب امروز مجلس؛ هیچ نماینده ای حق خروج از مجلس را نداشت

عناوین ویژه