زمان بارگزاری این صفحه: 10:44 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حاشیه های مجلس

حاشیه جالب امروز مجلس؛ هیچ نماینده ای حق خروج از مجلس را نداشت

صدای گیلان – به دلیل غیبت 70 نماینده مجلس در جلسه امروز، هیچ نماینده ای حق خروج از صحن را ندارد حتی در مواقع ضروری.

عناوین ویژه