زمان بارگزاری این صفحه: 6:29 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حبیب جهانی

فرمند، رئیس هیئت اسکواش گیلان شد

صدای گیلان – با حضور رئیس فدراسیون اسکواش و با برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیئت، محمدرضا فرمند به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت اسکواش گیلان انتخاب شد.

اسکواش گیلان

عناوین ویژه