زمان بارگزاری این صفحه: 9:33 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حجاریان

حجاریان؛ اگر مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود راضی کننده خواهد بود.

من قبلا هم گفتم که مجلس دهم شبیه مجلس پنجم شود یعنی اقلیت قوی و تأثیرگذار از اصلاح‌طلبان وارد مجلس شوند و با توجه به شرایط موجود، چنین چیزی قابل قبول و راضی‌‌کننده خواهد بود. در مجلس پنجم، کارگزاران فراکسیونی قوی بودند.

عناوین ویژه