زمان بارگزاری این صفحه: 5:09 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حداقل کارمفید

کار مفید کارمندان 25 دقیقه است!

حداکثر کار مفید کارمندان 25 دقیقه و حداقل آن 15 دقیقه است و وقتی به اداره‌ای مراجعه می‌کنیم می‌بینیم کاری را که یک نفر باید انجام دهد 20 نفر کارمند انجام می‌دهند.

image_330_250

عناوین ویژه