زمان بارگزاری این صفحه: 8:04 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حداکثرکارمفید

کار مفید کارمندان 25 دقیقه است!

حداکثر کار مفید کارمندان 25 دقیقه و حداقل آن 15 دقیقه است و وقتی به اداره‌ای مراجعه می‌کنیم می‌بینیم کاری را که یک نفر باید انجام دهد 20 نفر کارمند انجام می‌دهند.

عناوین ویژه