زمان بارگزاری این صفحه: 6:27 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حذف شرط پایان خدمت سربازی

احتمال حذف‌ شرط پایان‌ خدمت برای‌ گواهینامه

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مصوبه این کمیسیون درباره حذف شرط پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه خبر داد.

عناوین ویژه