زمان بارگزاری این صفحه: 10:34 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حذف یارانها

حذف شدگان از یارانه به این سامانه بروند

آن دسته از حذف شدگان دریافت یارانه نقدی که نسبت به قطع یارانه خود معترضند می‌توانند برای به ثبت درخواست اعتراض خود در سامانه www.yaraneh10.ir اقدام کنند.

حذف شدگان از یارانه

عناوین ویژه