زمان بارگزاری این صفحه: 3:35 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حسن تقدس نژاد

تقدس نژاد فومني معاون نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه می شود

جامعه – صدای گیلان؛ حسن تقدس نژاد فومني در دوران مديريت شاه حسینی، درگاهی، غفوری فرد، هاشمی طبا، مهرعلیزاده در اين سازمان، امور مالي و اداري را مديريت مي كرد.

عناوین ویژه