زمان بارگزاری این صفحه: 12:51 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حسن فزرانه

حسن فرزانه شهردار سنگر شد

صدای گیلان – پس از یک وسال وچند ماه،حکم حسن فرزانه به عنوان شهردار سنگر امضا شد.

عناوین ویژه