زمان بارگزاری این صفحه: 4:21 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حسن فزرانه

حسن فرزانه شهردار سنگر شد

صدای گیلان – پس از یک وسال وچند ماه،حکم حسن فرزانه به عنوان شهردار سنگر امضا شد.

شهردار سنگر

عناوین ویژه