زمان بارگزاری این صفحه: 10:41 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حسن قوچی

اعضای بدن یکی از کارکنان نیروی دریایی ارتش اهدا شد

صدای گیلان – اعضای بدن حسن قوچی از کارکنان نیروی دریایی ارتش که در پی بروز حادثه تصادف دچار مرگ مغزی شده بود اهدا شد.

اعضای بدن یکی از کارکنان نیروی دریایی ارتش اهدا شد

عناوین ویژه