زمان بارگزاری این صفحه: 10:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حسینیان

آیا وزارت علوم سهم سید محمد خاتمی است؟

سخنان اخیر روح الله حسینیان ،عضو جبهه پایداری مجلس مبنی بر اینکه من باور ندارم که وزارت علوم سهم سید محمد خاتمی است و اگر اینگونه باشد دولت نباید به کسی باج دهد،به نظر می رسد سویه دیگر و شاید پنهان عدم اعتماد مجلس به گزینه های دولت برای وزارت علوم را اشکار می کند.

عناوین ویژه