زمان بارگزاری این صفحه: 8:29 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حفره های مریخ

راه اندازی اینترنت در مریخ

صدای گیلان – برخی رسانه گزارش دادند: دانشمندان در برنامه های جدید خود سامانه سرویس و خدمات اینترنت در کره مریخ را راه اندازی می کنند.

عناوین ویژه