زمان بارگزاری این صفحه: 12:06 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حقایق داعش

حقایقی درباره ابوبکر بغدادی سرکرده داعش

فرد دیگری می‌گوید: یکی از چیزهایی که روی اعصاب ما تاثیر می‌گذاشت نعره الله اکبر اطرافیان بغدادی بود که هنگام ورودش در لباس‌های از سر تا پا سیاه فضا را پر می‌کرد و ما از ترس می‌لرزیدیم و مجبورمان کردند با او بیعت کنیم و وقتی از مسجد رفت تا نیم ساعت بعد به ما اجازه خروج دادند.

عناوین ویژه