زمان بارگزاری این صفحه: 7:59 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حقوقی

سیاوش پور؛مردم از مشاوران حقوقی انتظار خاصی دارند.

دفاترجدید استانی مراکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با حضور ر احمد سیاوش پور رییس کل دادگستری ، تنی صدای گیلان ؛ چند از معاونین قضایی دادگستری استان ، تعدادی از مقامات ،اعضاء و هیئت مدیره مراکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در استان گیلان طی مراسمی افتتاح گردید .

دادگستری گیلان

عناوین ویژه