زمان بارگزاری این صفحه: 11:47 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حقوق قضایی گرایش شورای حل اختلاف

نشست ماهانه شورای قضایی گیلان

صدای گیلان – احمد سیاوش پور رییس شورای قضایی استان گیلان در این نشست با اشاره به حساسیت های کاری سازمان قضایی نیروهای مسلح ، جایگاه آن را درسطح کشور بسیار مطلوب بیان کرد.

عناوین ویژه