زمان بارگزاری این صفحه: 2:44 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حقوق ۹۴ کارمندان

میزان عیدی94 کارمندان و بازنشستگان دولت تعیین شد

صدای گیلان – عیدی آخر سال 93 کارمندان و بازنشستگان دولت با افزایشی 97 هزار تومانی نسبت به سال گذشته تعیین شد.

عناوین ویژه