زمان بارگزاری این صفحه: 4:28 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حمل و نقل

نخستین اتوبوس با سوخت فاضلاب.

صدای گیلان – ورود نخستین اتوبوس با سوخت فاضلاب و ضایعات غذایی به چرخه حمل و نقل.

عناوین ویژه