زمان بارگزاری این صفحه: 10:08 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حمل و نقل

نخستین اتوبوس با سوخت فاضلاب.

صدای گیلان – ورود نخستین اتوبوس با سوخت فاضلاب و ضایعات غذایی به چرخه حمل و نقل.

اتوبوس فاضلابی

عناوین ویژه