زمان بارگزاری این صفحه: 3:37 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حمیدرضا آرین فرد

آرین فرد، رییس هیات اسکیت گیلان در سمت خود ابقاء شد

صدای گیلان – با انجام انتخابات ریاست هیات اسکیت گیلان ، رییس این هیات در سمت خود ابقاء شد

81469056-6211535

عناوین ویژه