زمان بارگزاری این صفحه: 12:54 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حمیدرضا امام‌پناهی، فرماندار رضوانشهر

خویشاوندی شیعه و سنی در منطقه شمال گیلان

مناطق سنی‌نشین استان گیلان را به ترتیب رضوانشهر ٨٠هزارنفری با ٧٠درصد اهل تسنن، تالش ٥٥هزارنفری با ٥٠درصد اهل تسنن و آستارای ٩٠هزارنفری با ٣٠درصد اهل‌تسنن تشکیل می‌دهند.

عناوین ویژه