زمان بارگزاری این صفحه: 6:11 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حمید رضانادمی

۸۸ روستای گیلان مشمول طرح محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان قرار می گیرند

برای اولین بار در پی فراخوان اولیه اجرای طرح.

عناوین ویژه