زمان بارگزاری این صفحه: 8:25 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حمید غلامی

برنامه ریزی و ثبات مدیریت شهری، کلید توسعه رشت

کلانشهر رشت با تجربه یکصد و هفت سال وجود نهاد شهرداری (بلدیه) یکی از شهرهای پیشگام در مدیریت شهری محسوب می شود این در حالیست که شورای چهارم، ماه ها ، بر سر انتخاب شهردار در گیر و دار بود و این تاخیر، شهر را با چالش هایی مواجه کرده است.

عناوین ویژه