زمان بارگزاری این صفحه: 12:29 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حوادث امروز لنگرود

مرگ تلخ کارگر۲۶ ساله لنگرودی

بی احتیاطی هنگام کار در کارگاه بلوک زنی، امروز کارگر۲۶ ساله لنگرودی را به کام مرگ برد.

عناوین ویژه