زمان بارگزاری این صفحه: 12:03 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حوادث روزنامه همشهری

۱۷ زن و دختر قربانی شیاطین پایتخت

۱۷ زن و دختر جوان با مراجعه به پلیس آگاهی، شیاطین پایتخت را شناسایی و از آنها شکایت کردند. یکی از متهمان و آخرین قربانی دو پسر شرور جزئیات اقدامات سیاه متجاوزان را تشریح کرد.

عناوین ویژه