زمان بارگزاری این صفحه: 3:09 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حوادث و فوریتهای پزشکی

سرپرست اورژانس لنگرود منصوب شد

لنگرود – صدای گیلان؛ مهدی شبان بسمت سرپرست پایگاه اورژانس شهرستان لنگرود منصوب شد.

سرپرست اورژانس لنگرود منصوب شد

عناوین ویژه