زمان بارگزاری این صفحه: 8:15 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حوزه بین المللی امیرالمومنین رشت

روش جدید تدریس به طلاب در حوزه علمیه امیرالمومنین (ع) رشت

حوزه علمیه بین‌المللی امیرالمومنین (ع) رشت به دلیل استفاده از روش جدید تدریس «ارائه درس و انتقال داده‌ها» به طلاب در کشور شاخص معرفی شد.

عناوین ویژه