زمان بارگزاری این صفحه: 7:43 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حوزه

کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس دهم در لنگرود

نگاهی به کاندیداهای احتمالی انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه لنگرود.

آیت الله یزدی در سمت ریاست جامعه مدرسین ابقا شد .

صدای گیلان – با توجه به اتمام دوره هیئت رئیسه جامعه مدرسین انتخابات دوره جدید عصر جمعه هفتم آذرماه برگزار شد.

عناوین ویژه