زمان بارگزاری این صفحه: 11:05 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حکم شورای رشت

تشریح کامل احکام صادره برای اعضای شورای سوم رشت.

احکام قضایی ۳ عضو شورای دور سوم رشت صادر شد.رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به رای صادر شده در خصوص پرونده شورای شهر دوره سوم رشت اظهار کرد: این پرونده از مراجع مختلف رسیدگی شد و رای در مرحله قطعی است.

رأ ی قطعی شورای سوم رشت از سوی مرجع قضایی صادر شد

حکم قطعی در خصوص پرونده شورای سوم رشت پس از دو سال صادر شد.طبق این حکم 3 عضو محکوم به حبس و جزای نقد شده و بقیه اعضاء و عوامل حکم برائت گرفتند.

عناوین ویژه