زمان بارگزاری این صفحه: 7:41 AM UTC

نوشته هایی با برچسب حیات در مریخ

راه اندازی اینترنت در مریخ

صدای گیلان – برخی رسانه گزارش دادند: دانشمندان در برنامه های جدید خود سامانه سرویس و خدمات اینترنت در کره مریخ را راه اندازی می کنند.

عناوین ویژه