زمان بارگزاری این صفحه: 4:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب حیدری نژاد

معاون فرماندار شفت:ساماندهی تاکسی ها از وظایف شهرداری است.

صدای گیلان – حیدری نژاد: ساماندهي تاکسي ها و خودروهاي شخصي پلاک ويژه از وظايف ذاتي شهرداري است

article (1)

عناوین ویژه