زمان بارگزاری این صفحه: 4:31 PM UTC

نوشته هایی با برچسب خارطوم

کفش سفیر قطر عامل بحران در فرودگاه قاهره!

صدای گیلان – مقام های امنیتی فرودگاه قاهره، از سفر سفیر قطر به خارطوم به دلیل خودداری وی از در آوردن کفشهایش در بخش بازرسی جلوگیری کردند.

عناوین ویژه