زمان بارگزاری این صفحه: 2:06 PM UTC

نوشته هایی با برچسب خانه جهاد نکاح

مهلت داعش به اهالی‌موصل برای جهادنکاح

تروریست های داعش تا آخر ماه رمضان به اهالی موصل مهلت دادند تا همه دخترانشان را برای جهاد نکاح آماده کنند.

عناوین ویژه