زمان بارگزاری این صفحه: 9:49 AM UTC

نوشته هایی با برچسب خانه عضدی سیاهکل

مرمت “خانه عضدی” سیاهکل به خوبی درحال اجراست

صدای گیلان – مرمت “خانه عضدی” شهرستان سیاهکل که تابستان امسال دچار حریق شده بود، به خوبی درحال اجراست.

عناوین ویژه