زمان بارگزاری این صفحه: 2:12 AM UTC

نوشته هایی با برچسب خدمات درمانی

انتصاب دکتر انوش برزیگر به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان توسط رییس جمهور.

رئیس جمهور دكتر انوش برزيگر را به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني گیلان منصوب کرد.

عناوین ویژه