زمان بارگزاری این صفحه: 3:30 AM UTC

نوشته هایی با برچسب خرید سربازی مشمولان

معافیت سربازی برای غایبان بالای 8 سال با پرداخت جریمه

صدای گیلان – نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.

59052_thum

عناوین ویژه