زمان بارگزاری این صفحه: 3:04 PM UTC

نوشته هایی با برچسب خش اطاقور لنگرود

بازسازی شبکه ی آبرسانی ۳۴ روستای آستارا/ سخت ترین پروژه ی آبرسانی در مناطق جنگلی اطاقور

آستارا – صدای گیلان؛ امور آب و فاضلاب روستایی آستارا از اصلاح و بازسازی شبکه ی آبرسانی ۳۴ روستای این شهرستان خبر داد.

محمدعلی فرّ امینی

عناوین ویژه