زمان بارگزاری این صفحه: 1:23 PM UTC

نوشته هایی با برچسب خوبا خبر

کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت!

صدای گیلان – در اقدامی عجیب، کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت.

عناوین ویژه