زمان بارگزاری این صفحه: 2:18 AM UTC

نوشته هایی با برچسب خوبا خبر

کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت!

صدای گیلان – در اقدامی عجیب، کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت.

عناوین ویژه