زمان بارگزاری این صفحه: 11:56 AM UTC

نوشته هایی با برچسب خودروی سایپا،کاهش قیمت

سایپا قیمت دو خودرو چینی را کاهش داد

گروه خودرو سازی سایپا قیمت دو محصول چینی خود را ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش داد.

عناوین ویژه