زمان بارگزاری این صفحه: 8:13 PM UTC

نوشته هایی با برچسب خوشکبیجار

کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت!

صدای گیلان – در اقدامی عجیب، کنتور برق دروازه قرآن خشکبیجار به سرقت رفت.

عناوین ویژه