زمان بارگزاری این صفحه: 9:32 AM UTC

نوشته هایی با برچسب خوش‌تیپ‌ترین سیاستمداران ایران

خوش‌تیپ‌ترین سیاستمداران ایران

درگذشت سیدصادق طباطبایی که در کنار یادآوری همه ویژگی‌ها و مسئولیت‌هایش، بخاطر ظاهر آراسته‌اش و تفاوت در نوع پوشش با انقلابیون، شناخته‌شده بود، بهانه‌ای شده تا نوع پوشش برخی افراد شناخته‌ شده کشور مورد توجه قرار گیرد.

خوش‌تیپ‌ترین سیاستمداران ایران

عناوین ویژه