زمان بارگزاری این صفحه: 3:35 AM UTC

نوشته هایی با برچسب خویشاوندی شیعه و سنی در شمال ایران

خویشاوندی شیعه و سنی در منطقه شمال گیلان

مناطق سنی‌نشین استان گیلان را به ترتیب رضوانشهر ٨٠هزارنفری با ٧٠درصد اهل تسنن، تالش ٥٥هزارنفری با ٥٠درصد اهل تسنن و آستارای ٩٠هزارنفری با ٣٠درصد اهل‌تسنن تشکیل می‌دهند.

خویشاوندی شیعه و سنی در منطقه شمال گیلان

عناوین ویژه