زمان بارگزاری این صفحه: 5:40 AM UTC

نوشته هایی با برچسب دادو زارع

برای جلوگیری از آتش سوزی جنگلها به حساسیت همگانی نیاز است

مهندس داود زارع ، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گیلان طی گفتگویی به بررسی عوامل ایجاد حریق و چگونگی پیشگیری و مقابله با آن پرداخته است .

مدیر کل منابع طبیعی گیلان

عناوین ویژه