زمان بارگزاری این صفحه: 10:37 PM UTC

نوشته هایی با برچسب دانشکده فنی چمران رشت

فخر موسوی؛دانشگاه فنی و حرفه‌ای کارآفرین و تقاضا محور عمل می‌کند

سرپرست دانشکده فنی حرفه‌ای شهید چمران رشت با اشاره به اینکه این دانشکده پس از افزایش کمی تعداد رشته‌ها به دنبال کیفی ‌بخشی است، گفت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای کارآفرین و تقاضا محور عمل می‌کند.

فخر موسوی سرپرست دانشکده فنی چمران رشت

عناوین ویژه